fbpx

Upravljanje ljudskim resursima


Napisano 24.02.2022

Kako uspješno upravljati ljudskim kapitalom – pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slijediti strategiju preduzeća?

Da biste ovo postigli u svakom momentu trebate imati adekvatne i precizne podatke o zaposlenima – njihovim kontaktima, edukacijama, vještinama, zdravstvenom stanju i sve druge podatke bitne za poslodavca.Danas je posjedovanje validnih informacija o zaposlenima od strane donosioca odluka u pravom trenutku esencijalno za donošenje blagovremenih i ispravnih poslovnih odluka i generisanje dobrih poslovnih rezultata.
Podaci koji nisu objedinjeni na jednom mjestu već se koriste u obliku u kom se javljaju, čak i uz ogromnu ekspertizu i analitičnost njegovih korisnika, nisu dovoljno učinkoviti kao što su procesuirani podaci koji se transformišu u informacije.
Shodno potrebi internih i eksternih korisnika, zahvaljujući informacionim sistemima, procesuirani podaci se transformišu u informacije.

 

                   

 

Kako to rade uspješne kompanije?

Uspješne kompanije imaju informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima kao specifičan sistem za pribavljanje, skladištenje, obradu, analizu, pozivanje i distribuiranje relevantnih podataka i informacija o ljudskim resursima preduzeća.
Ukoliko želite da Vaša kompanija konstantno raste i širi svoje poslovanje morate biti u mogućnosti da se više posvetite strateškim aktivnostima Vašeg preduzeća. U tu svrhu administrativne aktivnosti potrebno je minimizirati.
Zahvaljujući informacionim sistemima za upravljanje ljudskim resursima, povezuju se i logično nadovezuju faze upravljanja ljudskim resursima i generišu potrebni izvještaji neophodni za sagledavanje potreba zaposlenih za obukama, kao i izvještaji o ostvarenim rezultatima zaposlenih, postojanju osnova za nagrađivanje i vertikalnom i horizontalnom pomjeranju.

 

 

ImelHR sistem za upravljanje ljudskim resursima

Činjenica je da je ljudima i odnosima u današnjem turbulentnom okruženju sve teže upravljati, s obzirom da važnost ljudskog kapitala ima sve veći značaj a ljudi imaju sve više znanja i informacija.

Primjenom adekvatnog informacionog sistema koji će integrisati sve potrebne informacije vezane za svakog zaposlenika i omogućiti olakšano i brzo obavljanje svih zadataka i procedura vezanih za zapošljavanje, usmjeravanje, razvoj kao i vođenje evidencija o ličnim podacima.

ImelHR omogućava jednostavno i brzo obračunavanje plata na osnovu radnih sati importovanih iz Evidencije radnog vremena i kontrole pristupa.
Ukoliko koristite i ImelDMS – sistem za upravljanje dokumentima bit će Vam dostupno planiranje, kreiranje i štampanje ugovora, uvjerenja i rješenja te njihovo sigurno čuvanje i distribuiranje unutar kompanije.

 

               

 

Koje mogućnosti otvara ImelHR?

ImelHR – Sistem za upravljanje ljudskim resursima omogućava korisnicima:

• Planiranje potreba za zaposlenicima kroz kreiranje sistematizacije radnih mjesta.
• Prijem zaposlenika putem raspisivanja oglasa za radna mjesta, prijem/prijava, odabir zaposlenika i kreiranje ugovora o radu za pripravnike, stalno i privremeno zaposlene.
• Kretanje u struci zaposlenika, odnosno praćenje napretka i svih promjena koje se događaju kod zaposlenika od zapošljavanja do prestanka radnog odnosa.
• Praćenje formalne i neformalne edukacije, interne i eksterne edukacije, poznavanje stranih jezika, stručnih ispita i svih drugih vidova obrazovanja.
• Sistemska uspostava povrede radnih obaveza, disciplinskih mjera i izradu odgovarajućih rješenja.
• Sistemska uspostava praćenja zdravstvenog stanja i invalidnosti zaposlenika.
• Priprema i izdavanje svih dokumenata, rješenja i uvjeranja iz radnog odnosa.
• Definisanje uslova za dužinu godišnjeg odmora, njegovo planiranje, odobravanje i izdavanje rješenja.

 

U okviru sistema za upravljanje ljudskim resursima nalazi se i modul za obračun plata.

Obračun plata moguće je vršiti po različitim vrstama zarada (redovan rad i dodatna primanja/isplate) i izvještavanje u skladu sa zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

 

 

                       

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba