fbpx

Uspješno upravljanje novčanim tokovima, obavezama i potraživanjima


Napisano 09.09.2021

Zašto je važan cash flow menadžment?

 

Loše upravljanje novčanim tokovima prvi je razlog zašto preduzeća propadaju, naročito mala i srednja, uzrokujući 82% poslovnih neuspjeha, prema studiji američke banke. Kako možete kao vlasnik ili menadžer preduzeća umanjiti ovaj rizik? Kako možete poboljšati novčani tok svog preduzeća? 

Prave informacije u pravo vrijeme su odgovor.

 

Upravljanje novčanim tokovima uključuje razumijevanje nadolazećih obaveza i troškova te njihovu usporedbu sa potraživanjima i budućom prodajom.

Posmatrano iz ugla analitičara, oni preferiraju omjer novčanog toka kao precizan i tačan parametar likvidnosti preduzeća.

 

 

 


Kako proaktivno djelovati?

 

Ključ za pozitivno poslovanje je proaktivnost. Nemojte čekati da nastanu problemi s novčanim tokovima da nešto poduzmete, radije kontinuirano planirajte unaprijed s predviđanjem novčanih tokova. To je ono što razlikuje uspješna preduzeća od neuspješnih.

ImelBIS ERP predstavlja softversko rješenje koje podržava odvijanje procesa kompanije u svim poslovnim područjima.

Jedan od ključnih segmenata jeste upravljanje obavezama (likvidnošću i solventnošću) sa jedne strane, ali i potraživanjima od kupaca sa druge.

 


Kako pratiti obaveze i potraživanja?

 

ImelBIS ERP sistemom predviđeno je niz aktivnosti koje imaju za cilj zadržavanje postojećih kupaca, dobijanje novih kupaca zadovoljenje njihovih potreba, pronalaženje odgovarajućih i pouzdanih dobavljača, segmentiranje tržišta i niz drugih aktivnosti.

U cilju analize obaveza i potraživanja projektovana je posebna opcija Obaveze i potraživanja koja omogućava multidimenzionalnu analizu u okviru praćenja odnosa sa poslovnim partnerima – pravnim i fizičkim licima.

Osnovna namjena ove opcije je zatvaranje računa, analiza kritičnih potraživanja, izrada prijedloga za IOS, izrada prijedloga za opomene za plaćanje, prijedloga za tužbe, analize dospijeća i sl.

 


Analiza dospijeća
kroz ImelBIS ERP

 

 

 

 

U cilju kvalitetnog upravljanja gotovinskim tokovima, istovremenog praćenja evidentiranog prometa kupaca i dobavljača, kašnjenja u plaćanju, kao i izrade projekcije plaćanja, korisnicima je ponuđena složena analiza prometa pod nazivom Kombinovana analiza dospijeća.

Pristup ovoj analizi omogućen je kroz standardne opcije za praćenje računa i uplata u okviru finansijskog poslovanja, opcija kontrolinga u okviru plana i analize poslovanja, te u izvještajima koji se odnose na finansije i računovodstvo, kao i komercijalne poslove.

 

 

Knjiga obaveza u ImelBIS ERP sistemu

 

U cilju praćenja obaveza koje organizacija ima prema različitim subjektima, predviđena je centralizovana analiza svih obaveza prema dobavljačima, zaposlenicima, državnim i poreskim organima, kao i drugim subjektima.

Da bi ova analiza u potpunosti dala svoj doprinos, neophodno je sve obaveze evidentirati kroz sistem ulaznih računa i ostalih obaveza.

Tako evidentirane obaveze se mogu analizirati korištenjem opcije Knjiga obaveza, koja je prikazana na slici ispod.

Knjiga obaveza kompanijama pruža mogućnost da uspostave visok nivo kontrolinga obaveza i pripreme plan plaćanja na sedmičnom ili mjesečnom nivou.

 

Plan plaćanja u bilo kom trenutku za bilo koji datum!

 

Na osnovu knjige obaveza, korisnici ImelBIS ERP sistema mogu vrlo jednostavno i brzo sačiniti plan plaćanja.

Plan plaćanja pojednostavljuje praćenje, odobrenje i izvještavanje o izmirenju obaveza.

Opcija Plan plaćanja omogućava analizu dospjelih računa za plaćanje na datum koji god želimo, uz eventualne korekcije (isključivanje određenih računa i sl.) i kreiranje pregleda na osnovu provedene analize.

 

Pored kreiranja Plana plaćanja, kroz ovu opciju omogućena je izrada naloga za plaćanje, pojedinačnih i zbirnih. Kreirani nalog za plaćanje može se direktno proslijediti u sistem elektronskog plaćanja, ili na osnovu njega, kreirati standradni – papirni nalog za plaćanje – uplatnica.

 

 

 

Zainteresovani ste za besplatnu prezentaciju?

Ostale novosti

Da li ste pročitali?

Centrala: +387 35 550 100
Prodaja: +387 35 553 504
Radno vrijeme:

Pon – Pet: 07:30 – 16:30 h (maloprodaja)

Pon – Pet: 07:30 – 16:00 h (softver)

Potražite nas na Facebooku, YouTube ili nas kontaktirajte putem e-maila na info@imel.ba