PRIJAVA: Kurs knjigovodstva – početni nivo

Nakon uspješno realizovanog prvog i drugog ciklusa, odlučili smo organizovati i treći  – jesenji ciklus edukacije Krus knjigovodstva – početni nivo, koji daje priliku svima koji su zainteresovani za knjigovodstvo […]

U općini Zavidovići implementirana eUprava

U ponedjeljak 15.08.2016. godine u prostorijama Općine Zavidovići izvršena je primopredaja softverskog rješenja eUprava između pomenute općine i kompanije IMEL.

Završen II ciklus edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“

U prostorijama kompanije Imel upriličena je dodjela uvjerenja polaznicima edukacije „Kurs knjigovodstva – početni nivo“